www.flickr.com
Milan Milošević's Смедеревска Паланка 5.5.2007.г. photoset Milan Milošević's Смедеревска Паланка 5.5.2007.г. photoset

понедељак, мај 14, 2007

Резултати изјашњавања о опозиву председника Општине Смедеревска Паланка

Према резултатима општинске Изборне комисије већина изашлих бирача је гласала против опзива тако да председник Општине Смедеревска Паланка г. Радослав Цокић није опозван.
На референдуму је укупно гласало 11072 гласача, од чега је за опозив гласало је 4418 или 39,90% гласача, док је против опозива било 6490 или 58,62% гласача. Више информација на сајту http://www.smed-palanka.co.yu.
Честитамо г. Радославу Цокићу.
Окончавањем референдума блог пројекат "ЗА И ПРОТИВ ОПОЗИВА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА" је завршен и његов садржај је само архивски.

недеља, мај 13, 2007

Актуелно: Марија Шерифовић је тријумфовала песмом „Молитва” на овогодишњој Песми Евровизије

Све честитке Марији.

На следећем линку блога Марије Шерифовић можете наћи текст целе композиције. Такође је можете и чути и download-овати.

петак, мај 11, 2007

Куда и како даље после изјашњавања о поверењу председнику Општине Смедеревска ‎Паланка‎?

Изјашњавање грађана о поверењу председнику Општине Смедеревска Паланка биће одржано 13.5.2007.г. Без обзира на исход Смедеревска Паланка је општина са бројним развојним проблемима које мора да решава на целисходан начин.
Један од првих проблема који Паланка треба да реши је дефинисање јасне развојне стратегије одрживог развоја. Постојећа стратегија одрживог развоја је неадекватна из више разлога а пре свега због непостојања јасних циљева и мера за њихово достизање. Део аргументације је наведен у поруци http://milanmmilosevic.blogspot.com/2007/05/blog-post_11.html.
Ова порука има за циљ да укаже на неке елементе о којима неизоставно треба размишљати уколико Смедеревска Паланка жели да направи стваран развојни преокрет и да почне са решавањем нагомиланих проблема којих, нажалост, има прилично. Нећу говорити о свим проблемима јер даљи текст има намену да укаже на правце развоја а на бази формулације јасно је на које проблеме сам мислио. Стицајем околности имам искуства у разним областима почевши од управљања пројектима по стандардима ЕУ, у сфери организационог развоја (пошто сам завршио више обука које ме квалификују за консултанта за организациони развој), у сфери развоја предузетништва (због компетентних обука за консултанта за развој предузетништва), у сфери стратешког и акционог планирања партиципативним методама (пошто сам реализовао више обука за различиту публику из јавног, приватног и цивилног сектора), у сфери обуке за изградњу капацитета локалне самоуправе, у сфери примене информационих технологија, итд. Такође имам богато радно искуство у привреди и у јавном и цивилном сектору.
Имајући у виду речено и на бази искустава на пројектима на којима сам партиципирао у сфери артикулације стратегије регионалног друштвено-економског развоја Шумадије и Поморавља (у оквиру RSEDP програма ЕУ), на бази бројних примера добре праксе које сам анализирао артикулисао сам документ који садржи довољну количину информација да сваки грађанин Општине Смедеревска Паланка и свака организација/институција нађе себе и одговор на кључно питање:
Да ли реализација предложеног стратешког оквира унапређује квалитет живота у Смедеревској Паланци и/или квалитет пословања моје фирме?
Кључне формулације мојих предлога су:

Визија Општине Смедеревска Паланка

Смедеревска Паланка је локална самоуправа интегрисана у савремене европске токове (технолошке, културолошке, комуникацијске и правне) инфраструктурно, еколошки и пословно уређена средина, пуне запослености, развијеног предузетништва, са ефикасном локалном администрацијом и очуваном животном средином и очуваном културном традицијом.

Општина Смедеревска Паланка је економско и културно развијено чвориште Шумадијског, Подунавског и Браничевског округа и града Београда са изграђеним капацитетима за одрживи развој.

Вредности одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка

 • Одговорност у раду да би се обезбедила ефективност, ефикасност и одрживост јавног, приватног и цивилног сектора Општине за одрживи развој општине у целини;
 • Неговање јавности у раду омогућавањем грађанима и другим заинтересованим странама да имају слободан и правовремен приступ релевантним информацијама;
 • Изградња професионалног интегритета запошљених у јавном, приватном и цивилном сектору Општине у циљу обједињавања професионализма и највиших етичких стандарда;
 • Систематска изградња и унапређење лидерства кроз подстицање иновативности и предузетништва у свим сегментима живота у Општини;
 • Толеранција и уважавање различитости у свим сферама деловања;
 • Неговање тимског рада у артикулацији и решавању проблема;
 • Подстицање ефективне, ефикасне и одрживе партиципативности јавног, приватног и цивилног сектора у свим областима деловања.

Преглед стратешких циљева

Област: Комунална инфраструктура
 • Стратешки циљ: Развијени одрживи инфраструктурни системи везани за геостратешки положај који задовољавају потребе одрживог привредног и друштвеног развоја уз заштиту и унапређење животне средине
Област: Просторно и урбанистичко планирање
 • Стратешки циљ: Развијен систем за просторно и урбанистичко планирање са ажурним подацима о променама у простору
Област: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)
 • Стратешки циљ: Конкурентна и извозно орјентисана привреда заснована на иновацијама
Област: Људски ресурси
 • Стратешки циљ: Високо прилагодљиви и конкурентни људски ресурси у функцији повећања запослености и раста друштвеног производа
Област: Рурални развој и развој пољопривреде
 • Стратешки циљ: Развијена сеоска средина привлачна за живот уз побољшање квалитета пољопривредне производње по стандардима ЕУ уз тренд раста прераде
Област: Смањење сиромаштва
 • Стратешки циљ: Елиминисano екстремно сиромаштвo и незапошљеност уз социјално интегрисане угрожене социјалне групе
Област: Туризам
 • Стратешки циљ: Креиран и промовисан туристички производа општине у складу са међународним стандардима квалитета и на принципима одрживог развоја
Област: Заштита животне средине
 • Стратешки циљ: Природни ресурси се користе и штите у складу са принципима одрживог развоја
Област: Друштвени развој - Социјална заштита
 • Стратешки циљ: Обезбеђен складан друштвени развој Општине уз уважавање потреба свих социјалних група
Област: Друштвени развој - Заштита деце и породица са децом
 • Стратешки циљ: Успостављан свеобухватни систем заштите деце и породица са децом
Област: Друштвени развој - Брига о старима
 • Стратешки циљ: Успостављен свеобухватни систем бриге о старима
Област: Друштвени развој - Брига о особама са хендикепом
 • Стратешки циљ: Успостављен свеобухватан систем подршке особама са хендикепом
Област: Друштвени развој - Култура
 • Стратешки циљ: Изграђен препознатљив идентитет културе Општине уз очувану културну баштину
Област: Друштвени развој - Јавно информисање
 • Стратешки циљ: Деполитизовано, објективно, правовремено и тачно информисање грађана
Област: Друштвени развој - Омладина
 • Стратешки циљ: Омладина има пун и пристојан живот у условима достојанства, самоостварења и активне партиципације у животу заједнице
Област: Друштвени развој - Спорт
 • Стратешки циљ: Развијена и препознатљива спортска делатност
Област: Друштвени развој - Образовање
 • Стратешки циљ: Висок ниво образовања становништва, усаглашен са са потребама Општине и региона у функцији одрживог развоја
Област: Друштвени развој - Здравствена заштита
 • Стратешки циљ: Очувано и унапређено здравље грађана у одрживом здравственом систему
Област: Локална самоуправа
 • Стратешки циљ: Ефикасно, ефективно и одрживо функционисање локалне (само)управе

среда, мај 09, 2007

Насловне стране паланачких новина које су се данас појавиле у киосцима

Паланка има два општинска листа у којима је једна од главних тема опозив председника Општине г. Радослава Цокића. Прилажемо скениране насловне стране задњих бројева.
Контакт детаљи листа "Нова Јасеница" су:
телефон редакције: 063/197-32-34, Е-маил: njasenica@verat.net.
Контакт детаљи листа "Независне варошке новине Паланачке" су:
телефон редакције: 034/812-002, Е-маил: varoskenovine@gmail.com.

Предреферндумска конвенција опције ПРОТИВ ОПОЗИВА

У великој сали Скупштине Општине Смедеревска Паланка данас је одржана предреферендумска конвенција г.Радослава Цокића - ПРОТИВ ОПОЗИВА.
Фото репортажу можете наћи на следећем линку.
У току конвенције дељен је и летак садржине коју прилажемо.


недеља, мај 06, 2007

5.5.2007. објективом фотоапарата

Петог маја у Смедеревској Паланци у Главној улици било је веома живо што је потписани забележио својим фотоапаратом.
Линк ка фотографијама је следећи
Други корисни линкови са сликовним материјалом су
Срдачан поздрав,
Милан Милошевић

субота, мај 05, 2007

Леци ЗА и ПРОТИВ опозива председника Општине Смедеревска Паланка

Данас су присталице двеју опција делили свој пропагандни материјал међу којим су били и следећи леци:

Полеђине ових летака су следеће:


У следећем прилогу публиковаћемо фото репортажу са данашњих предреферендумских активности обеју опција.
Прилог припремио
Милан Милошевић, модератор блога.

петак, мај 04, 2007

Референдумски плакати са улица Смедеревске Паланке


Улице Смедеревске Паланке су излепљене плакатима двеју опција. Достављамо вам пар снимака.

четвртак, мај 03, 2007

Референдум за опозив председника Општине и паланачке новине


Паланка има два општинска листа у којима је једна од главних тема у задњим бројевима опозив председника Општине г. Радослава Цокића. Прилажемо скениране насловне стране задњих бројева.
Контакт детаљи листа "Нова Јасеница" су:
телефон редакције: 063/197-32-34, Е-маил: njasenica@verat.net.
Контакт детаљи листа "Независне варошке новине Паланачке" су:
телефон редакције: 034/812-002, Е-маил: varoskenovine@gmail.com.

Почетак рада блога

У времену од 8:30 до 9:00 ч. уручена су позивна писма представницима двеју опција у вези референдума за опозив г. Радослава Цокића председника Општине Смедеревска Паланка.
Позивно писмо је уручено:
 • 1. г. Радославу Цокићу, председнику Општине Смедеревска Паланка
 • 2. председнику Скупштине Општине Смедеревска Паланка г. Ненаду Ристићу као представнику органа који је званично покренуо процедуру за опозив председника Општине.
Том прилком су наведеним заинтересованим странама уручене и лозинке за приступ Гугл маил налозима ZA.OPOZIV и PROTIV.OPOZIVA.
Очекујемо да већ у току дана представници двеју заинтересованих страна својим прилозима дају допринос бољем обавештавању јавности о својим ставовима и својим активностима.
Напомињем да путем овог блога наведене заинтересоване стране могу да врше најаву активности у оквиру кампање за своје ставове а такође и да информишу јавност о другим значајним догађајима који им иду у прилог.

Администратор блога

уторак, мај 01, 2007

ЗА и ПРОТИВ ОПОЗИВА председника Општине Смедеревска Паланка

На иницијативу групе грађана Општине Смедеревска Паланка и на иницијативу одборничких група СРС, ДС и ДСС Скупштине Општине Смедеревска Паланка покренута је процедура за опозив председника Општине Смедеревска Паланка г. Радослава Цокића.
Референдум о опозиву председника Општине Смедеревска Паланка Радослава Цокића
заказан је за 13.5.2007.г.
У жељи да се поспеши процес аргументовања два дијаметрално супротна става креиран је овај блог као место за изношење аргументације двеју опција и за укључивање грађана у дијалог који ће на овај начин бити подстакнут.
Аутор блога је планирао да 3.5.2007.г. упути позив представницима двеју опција и да им да прилику да модерирају поруке које ће бити емитоване преко овог блога.
Представници опције ЗА ОПОЗИВ добиће емаил налог ZA.OPOZIV@gmail.com представници опције ПРОТИВ ОПОЗИВА добиће е-маил налог PROTIV.OPOZIVA@gmail.com. Оба налога је креирао потписани и они су спремни за активирање за наведену намену.
Утисак који ће формирати о својој опцији зависи од присталица двеју супротстављених опција и од њихове умешности да јасно и аргументовано представе своју позицију и да убеде публику у исправност свог става.
Публика ће бити у прилици да ставове који су изнети у оквиру овог блога коментарише при чему морају да се придржавају уобичајених норми у јавној комуникацији.
Публиковање прилога присталица двеју опција неће бити модерисано али уколико се уочи одступање од наведеног модератор ће предузети мере које овај сервис дозвољава и обрисаће прилоге у којима се износе увреде или чињенице које су у супротности са законом. Такође потписани задржава право да уколико буде значајних одступања уведе модерисање прилога.
За ставове изнете у оквиру овог блога модератор блога не сноси одговорност и они одражавају само ставове аутора прилога и коментатора.
Додатне услуге у оквиру овог блога су могућност гласања посетилаца блога као и корисни линкови у вези Општине Смедеревска Паланка. Ови резултати су само индикативни јер одражавају ставове посетилаца који имају могућност приступа интернету.
Да би се обезбедило учешће што шире публике овом поруком позивамо представнике одборничких група, представнике медијских кућа и новинаре да нам се јаве у циљу акредитације за публиковање сопствених прилога преко овог блога. Процедура је следећа:
на е-маил адресу
Sign inОвај блог ће бити промовисан тиме што ће се о њему информисати јавност на локалном, регионалном и националном нивоу. Промоција блога ће почети чим базни сервиси буду тестирани (2.5.2007.г.)
План активности у оквиру овог блог пројекта је следећи:

 • 2.5.2007. - припремити оперативан блог. Информацију о оперативности проследити путем дистрибутивних листи.
 • Ујутру 3.5.2007.г. послати позивна писма заинтересованим странама (презентирати блог: 1. г. Радославу Цокићу и његовим присталицама (ОПЦИЈА ПРОТИВ ОПОЗИВА); и 2. представницима ОПЦИЈЕ ЗА ОПОЗИВ уручити приступне лозине за налоге за приступ; 3. осталим заинтересованим странама као што су медији и политичке странке).
 • 3.5.2007. у 18 часова - сагласно одговорима активирати блог опције за све акредитоване
 • Почетак рада од 18 часова 3.4.2007.г.
Администратор блога Милан Милошевић,
http://milanmmilosevic.blogspot.com/
Тел. 064/19-04-460